Português
English

Nemunas Sokiu Grupé Braziljoje

Nemunas Sokiu Grupé

Brazilija

Gintaras Sokiu Grupé Torontoje

           Nemunas sokiu grupé isteigta 1971 m. Jono Lukoseviciaus iniciatyva. Jis vadovavo grupei iki 1984 m. Vadovavima perémé Silvija Bendoraitiené ir grupei vedé ligi 1992 m. Nuo 1992 vadovauja Rosana Ramasauskaité Taschetto Petroviené. Jaunu veteranu grupei vadovauja Orlando Danielis.
           Nemunas dalyvavo beveik visose Tautiniu sokiu sventése, pasirodo vietiniuose renginiuose, soko Pasaulio lietuviu dainu ir sokiu sventéje Lietuvoje 1998 m. Nemunas atlieka programas beveik visuose São Paulo Vasario 16-osios minéjimuose ir kasmet dalyvauja vokieciu bendruomenés sventése.

Atlieko Paskyré:

- dalyvavo beveik visuose Lietuviu Tautiniu Sokiu Sventé;
- atlieka sventéses ir pareigos i Barreto, São Paulo, Ubatuba, Holambra, Suzano, Aruja, Jacarei, Rio de Janeiro;
- dalyvavo Pasaulio Lietuviu dainos ir Sokiu Sventé Vilnioje (1998);
- nuo pradzios, dalyvavo visose Lietuviu Nepriklausomybé Diena Vasario 16-osios minejimas Sao Paulijoje;
- yra pakviestas atliekti kasmet minejimuose Brazilija-Vokietija bendruomenés;

Bendras Pazymys:

Nemunas yra vienintélé Pietu Ameriko grupé kad dalyvavo beveik Lietuviu Tautiniu Sokiu Sventé ir yra malonumas buti dalis vienuoliktoje sventéje Kanadoje.

Paziurek grupé istorija papasakojo Genovaité Breichmaniené, sek sagos "next" apacioje

Grupé istorija

Kontaktas

Nemunas Sokiu Grupé

nemunasbr@yahoo.com.br
Dékojame

Labai aciu per aplankyti sita puslapis, laukéjome kad buvo tau patiko ir ateik aplankyti musu grupé!

Português
English
Copyright 2000, 2001 Nemunas